VPISNI OBRAZEC

Polja označena z * so obvezna

Z vpisom podatka o številki svojega mobilnega telefona soglašam s posredovanjem tega svojega osebnega podatka in dovoljujem uporabo za naštete potrebe:
- pošiljanje brezplačnega SMS ob prejemu nakazila,
- vstopa v e-poslovalnico
- posredovanju informacij o prostih delih, personalizirani ponudbi prostih študentskih del.
Če poleg izpolnjenega podatka v polje vpišem "000 000 000", tega podatka ne dovoljujem zbirati.

Z vpisom podatka svojega e-poštnega naslova soglašam z zbiranjem mojega posredovanega osebnega podatka in dovoljujem uporabo tega  podatka za potrebe vstopa v e-poslovalnico, posredovanju informacij o prostih delih, personalizirani ponudbi prostih del ter podatkih o izplačilih zaslužkov.
S posredovanim e-poštnim naslovom se lahko prijavim v e-poslovalnico. Vpis brez tega podatka ni možen.

Potrdila o vpisu je za študente in dijake, ki se šolajo v Sloveniji ni potrebno. Obvezno je le za šolanje v tujini.

Potrdilo lahko pošlješ tudi na naš e-poštni naslov info@mladinskiservis-ms.si .

Z oddajo vpisnega obrazca prostovoljno pristopam v članstvo Mladinskega servisa POMURSKEGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA d.o.o.

Za  vpis in  namen osebnega dostopa do uporabniških strani Mladinskega servisa POMURSKEGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA d.o.o. (e-poslovalnica) in ciljnega obveščanja o želenih prostih delih, posredujem:
1epoštni naslov (obvezno za vpis)  in /ali
2. mobilno telefonsko številko. 

S posredovanimi podatki lahko  dostopam v  članski spletni/mobilni  sistem (e-poslovalnica) oz. zahtevam dostopne podatke (pregled zaslužkov, pregled direktnih kontaktnih informacij o prostih delih, virtualna izkaznica, …).

Ostale osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, naziv izobraževalne organizacije, številka transakcijskega računa, vrsta dela, ki ga bo opravljal član, obdobje opravljanja dela, podatek o opravljenem delu in znesek izplačil) zbiramo in obdelujemo  v skladu z zakonsko podlago, ki nam omogočajo poslovanje (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje) in hranimo 10 let.

Z vpisom polja Email in/ali GSM posredujem  tudi osebno pisno privolitev za zbiranje mojih osebnih podatkov in dovoljujem uporabo podatkov na podlagi zakonskih določil in predpisov pri posredovanju začasnih del, izplačilih zaslužkov, vpisu v člansko uporabniški sistem e-poslovalnice ter za potrebe davčnih zakonskih določil in predpisov ter ciljnega  osebnega obveščanja o prostih delih, zaslužkih.

E-poštni naslov in/ali mobilno telefonsko številko bomo uporabljali izključno v zvezi obveščanja o prejetih izplačilih, vpisu v člansko uporabniški sistem e-poslovalnice, personalizirani ponudbi prostih del ter ostalimi informacijah v zvezi dejavnosti posredovanja del, izplačil.

Tajnost podatkov je zajamčena po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S potrditvijo vpisnega lista jamčim za resničnost podatkov in se zavezujem, da bom sporočil vsakršno spremembo podatkov in spremembo statusa.

Privolitev se lahko na zahtevo kadarkoli spremeni in / ali  prekliče - odpove. Po odjavi izbrišemo podatke.
Za uveljavljenje svojih pravic se pošlje zahteva  na elektronski naslov info@mladinskiservis-ms.si. Zavezujemo se, da bo zahtevo takoj obravnavali (najkasneje v roku 1 meseca od prejema vloge), posameznika bomo obvestili o odločitvi ter o vseh okoliščinah sklepa.