Soglasje

PRIVOLITEV V ZBIRANJE PODATKOV

Polja označena z * so obvezna

Za namen osebnega dostopa do uporabniški strani Mladinskega servisa POMURSKEGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA d.o.o. (e-poslovalnica) s podpisom potrjujem svoj e-poštni naslov, s katerim se lahko prijavim v  članski spletni oz. zahtevam dostopne podatke in mobilni uporabniški sistem (pregled zaslužkov, pregled kontaktnih informacij o prostih delih, mobilna izkaznica, …).

Osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, naziv izobraževalne organizacije, številka transakcijskega računa, vrsta dela, ki ga bo opravljal član, obdobje opravljanja dela, podatek o opravljenem delu in znesek izplačil) zbiramo in obdelujemo  v skladu z zakonsko podlago, ki nam omogočajo poslovanje (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje) in hranimo 10 let.

Z vpisom polja e-poštnega naslova in/ali telefonske številke posredujem  osebno privolitev za zbiranje teh dveh mojih osebnih podatkov in dovoljujem uporabo podatkov na podlagi zakonskih določil in predpisov:
- pri posredovanju začasnih del,
- izplačilih zaslužkov,
- za potrebe operativnega osebnega obveščanja,
- ponudbi prostih del ter informacijah v zvezi dejavnosti posredovanja del,
- vpis v članski del e-poslovalnice (pregled zaslužkov,  kontaktnih informacij prostih del, itn.)
Podatek o e-poštnem naslovu je obvezen podatek za članstvo.

Tajnost podatkov je zajamčena z veljavno zakonodajo  o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). S potrditvijo vpisnega lista jamčim za resničnost podatkov in se zavezujem, da bom sporočil vsakršno spremembo podatkov in spremembo statusa.

Privolitev se lahko na zahtevo kadarkoli spremeni in / ali  odpove. Po odjavi izbrišemo podatke.
Za uveljavljenje svojih pravic se pošlje zahteva  na elektronski naslov info@mladinskiservis-ms.si. Zavezujemo se, da bo zahtevo takoj obravnavali (najkasneje v roku 1 meseca od prejema vloge), posameznika bomo obvestili o odločitvi ter o vseh okoliščinah sklepa.