VPIS

KDO JE LAHKO ČLAN NAŠEGA SERVISA?

Delo na študentskem servisu lahko iščejo le redno vpisani dijaki, dijakinje, študenti, študentke in izredni študenti, študentke, ki niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

VPIS ALI PODALJŠANJE ČLANSTVA

 VPIS

 Dijaki in redno vpisani študentje, absolventi:
1. potrdilo o vpisu v šolo ali na fakulteto,
2. EMŠO številka,
3. davčno številka,
4. osebni dokument (nova osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
5. hranilna knjižica ali tekoči račun.

Izredno vpisani študentje:
1. potrdilo o vpisu na fakulteto,
2. potrdilo z Zavoda za zaposlovanje, da pri njih niste vodeni v evidenci iskalcev zaposlitve ali IZJAVA
3. EMŠO številka,
4. davčno številka,
5. osebni dokument (nova osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
6. hranilna knjižica ali tekoči račun.

PODALJŠANJE ČLANSTVA

Dijaki in redno vpisani študentje, absolventi:
– potrdilo o vpisu v šolo ali na fakulteto.

 Izredno vpisani študentje: – potrdilo o vpisu na fakulteto,
– potrdilo z Zavoda za zaposlovanje, da pri njih niste vodeni v evidenci iskalcev zaposlitve ali IZJAVA .

TRAJANJE ČLANSTVA

Članstvo  se trajno ali začasno prekine s prenehanjem veljavnega šolskega oz. študentskega statusa. Ta status si lahko vsakdo podaljša z novim potrdilom o šolanju oz. študiju za veljavno šolsko oz. študijsko leto. Z datumom diplomiranja preneha članstvo in možnost študentskega dela.