VPIS

KDO JE LAHKO ČLAN ŠTUDENTSKEGA SERVISA?

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki dopolnijo 15 let 
  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji.
  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter niso v delovnem razmerju, prijavljene kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
  • ter
  •  

    dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini ( potrdilo o vpisu v državi tuje šole);

  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) ob začetku novega šolskega leta pridobile status študenta;
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji (za državljane  članic EU, osebni dokument,  bančni račun,  slovenska davčna številka, dokazilo o statusu študenta v Sloveniji);