PODJETJA

Študentsko delo je fleksibilna oblika dela, ki je zelo uspešna v primerih pokrivanja hitrih potreb po delovni sili.

Študentsko delo zagotavlja efektivno koriščenje potreb po delovni sili.

Naši člani – pomurski študenti in dijaki, so lahko že strokovno dobro usposobljeni kader (študenti, ki so končali strokovno srednjo šolo).

Zelo primerno je v obliki študentskega dela iskati in preizkusiti bodoči strokovni kader (študenti in absolventi izbranih smeri študija) za kasnejšo redno zaposlitev.

Pomurski študentski servis,  domače, lokalno podjetje, ima več kot 30 letne izkušnje pri posredovanju  študentskega dela. Uspešno servisiramo potrebe po študentskem delu predvsem v pomurskem prostoru, uspešno poslujemo s skoraj vsemi večjimi in manjšimi pomurskimi podjetji. Imamo največ članov,  različnih študijskih usmeritev s katerimi lahko uspešno pomagamo predvsem lokalnemu gospodarstvu.

Postopek realizacije študentskega dela je enostaven:

 • Naročilo objave študentskega dela
 • Naročilo napotnice za delo – sken napotnico pošljemo po epošti, original pa še z navadno pošto, napotnica se v principu ne izpolnjuje več, obračun se izvrši na podlagi izdane napotnice
 • Obračun študentskega dela v več možnih oblikah (spletni obračun, excel tabela, papirni obračunski obrazec, obračun lahko za vas po vaših navodilih pripravimo tudi mi)
 • Izdaja računa na podlagi obračuna študentskega dela – račun pošljemo v pdf ali xml obliki
 • Izplačilo na račun takoj po izdaji računa (za vse naše poslovne partnerje, ki plačujejo račune v roku plačila)

Cene študentskega dela se določajo v dogovoru, z zakonom je določena najnižja tarifa, ki trenutno znaša 5,89 €/h bruto. Od bruto cene študenti in dijaki plačajo 15,5% prispevka za pokojninsko zavarovanje, pri najnižji tarifi je neto izplačilo 4,98 €/h.
Na bruto ceno študentke tarife se v skladu z zakonom priračunamo še:

 • 16% koncesijske dajatve
 • 2 % dodatne koncesijske dajatve
 • 8,85 % PIZ prispevek delodajalca
 • 6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje delodajalca
 • 0,53 % prispevek za poškodbe pri delu
 • 22 % DDV

Skupni znesek računa z vsemi dajatvami in DDV znaša  146,1% bruto zneska študenta, dijaka.

Zaslužek nas kot posrednika znaša 2,69 % od zneska izstavljenega računa.

Pri obračunu študentskega dela je potrebno biti pozoren na zneske obračuna, če znesek posameznega obračuna presega 400 € se študentu, dijaku odtegne še akontacija dohodnine (25%). Če se obračuni študentskega dela izpolnijo na način, da v posameznem obračunskem obdobju (npr. od 1. do 10. v mesecu) znesek obračuna ne presega 400 €, ostane znesek neobdavčen. Tako se lahko zneske mesečnega zaslužka razdeli na način, da posamezni zneski ne presegajo zakonsko omejene meje 400 €.