ŠIFRA DELA: 280801

VRSTA DELA: Čiščenje vrtca v Dokležovju
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 1
DELOVNI ČAS: od 15. do 18. ure
TRAJANJE DELA: od 1. do 30. septembra
PRIČETEK DELA: 1.9.2015
CENA DELA: od 4,5 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE: 
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Za kontakt z naročnikom in rezervacijo dela  pokliči na 02 5211 038 ali spletno oddaj “Pošlji rezervacijo dela” na spodnji povezavi!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 250803

VRSTA DELA: Hostesa na sejmu v Nemčiji za domače, pomiursko podjetje
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 1
DELOVNI ČAS: do 10 ur dela na dan
TRAJANJE DELA: od 9. do 12.11.2015
PRIČETEK DELA: takoj!
CENA DELA: od 5 Eur/h neto + plačan prevoz, prenočišče, hrana
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE: komunikativnost, urejenost, simpatičnost, prilagodljivost, izkušnje iz podobnega dela so prednost, znanje nemškega in angleškega jezika; prijava na mail naročnika s kratko prošnjo, fotografijo in opisom svojih znanj, sposobnosti
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Za kontakt z naročnikom in rezervacijo dela  pokliči na 02 5211 038 ali spletno oddaj “Pošlji rezervacijo dela” na spodnji povezavi!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 250802

VRSTA DELA: Delo na pobiranju cetnine na cstninski postaji na avtocesti – Dragotinci

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (DARS, d.d.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja, potrebe po zaposlitvi študentov za opravljanje študentskega dela blagajnika – študenta na cestninski postaji:

Prekmurje:

 • CP DRAGOTINCI – 12 študentov,

Pogoji za študentsko delo delovnega mesta blagajnika – študenta so sledeči:

–  urejen status študenta;

 • (praviloma) dopolnjeno 19. leto starosti;
 • na podlagi mesečnega obračuna in sklenjenega Dogovora o opravljanju začasnega dela študentov in dijakov bo kandidat v primeru »primanjkljaja« pri pobiranju cestnine, poravnal svoj delež;
 • pasivno znanje tujega jezika;
 • znanje računalništva;
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti in veselje do dela z ljudmi;
 • zaželen vozniški izpit in prevozno sredstvo za prihod in odhod z dela;
 • Družba DARS, d.d. si pridržuje pravico, da po potrebi od kandidata zahteva potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju za premoženjsko – pravni delikt.

Urna postavka za študentsko delo blagajnika – študenta je naslednja:

za delo v dopoldanski in popoldanski izmeni (od 6.00 ure do 22. ure) znaša osnovna urna postavka 4,50 EUR / bruto (3,80 EUR / neto)

 • za nočno delo znaša urna postavka 6,30 EUR / bruto (5,32 EUR / neto),
 • za delo ob nedeljah in praznikih znaša 6,30 EUR / bruto (5,32 EUR / neto),
 • za nočno delo ob nedeljah in praznikih pa urna postavka znaša 7,40 EUR / bruto (6,25 EUR / neto).

Izbrane kandidate – študente bomo povabili na uvajalni seminar, kjer se bodo seznanili z delom in pogoji, ki jih morajo kandidati – študentje izpolnjevati za delo, na koncu bomo z izbranimi kandidati – študenti sklenili Dogovor o opravljanju začasnega dela študentov in dijakov.

Prednost bodo imeli kandidati – študenti, ki bodo lahko delali pri nas dalj časa, torej tekom celega leta, od ponedeljka do nedelje, odvisno od izmene dela oziroma tisti študenti, ki imajo delovne izkušnje na podobnih delih na področju prodaje.

Ponudbe študentov oziroma dijakov za študentsko delo sprejemamo preko elektronske pošte na naslov: mojca.ciric@dars.si,  do ponedeljka, 31.8.2015. Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefon:

01/51-88-340 – ga. Čirič Mojca, in sicer od 8. ure do 15. ure.

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 250801

VRSTA DELA: Strežba v lokalu v Gornji Radgoni (Fingal Bar)
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 1
DELOVNI ČAS: do 20 ur dela na teden, po dogovoru
TRAJANJE DELA: po dogovoru
PRIČETEK DELA: takoj!
CENA DELA: od 4,8 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE:
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Pokliči 031 614 616!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 210802

VRSTA DELA: Strežba v Veržeju
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 1
DELOVNI ČAS: do 8 ur dela na dan, dopoldan in popoldan , le ob vikendih (sobota in nedelja)
TRAJANJE DELA: po dogovoru
PRIČETEK DELA: takoj!
CENA DELA: od 4,5 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE: 
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Pokliči 051 671 425!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 210801

VRSTA DELA: Strežba v Križevcih pri Ljutomeru
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 2
DELOVNI ČAS: do 8 ur dela na dan, dopoldan in popoldan ali le ob vikendih (sobota in nedelja)
TRAJANJE DELA: po dogovoru
PRIČETEK DELA: takoj!
CENA DELA: od 5,3 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE: 
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Pokliči 051 648 748!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 190801

VRSTA DELA: Strežba v lokalu na bencinskem servisu v Martjancih
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 1
DELOVNI ČAS: do 8 ur dela na dan, dopoldan in popoldan
TRAJANJE DELA: po dogovoru
PRIČETEK DELA: takoj!
CENA DELA: od 4,8 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE: prednost imajo kandidatke, ki bi lahko delale tudi v naslednjem šolskem letu, naročnik zahteva polnoletne kandiatke
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Pokliči 040 700 019!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 170801

VRSTA DELA: Strežba v MS (Caffe Art)
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 2
DELOVNI ČAS: do 8 ur dela na dan, dopoldan in popoldan
TRAJANJE DELA: lajhko dalj časa
PRIČETEK DELA: TAKOJ
CENA DELA: od 4,5 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE:  komunikativnost, resen pristop k delu, veselje do dela
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Pokliči 031 719 074!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

ŠIFRA DELA: 050801

VRSTA DELA: Pomoč pri strežbi v lokalu v Gornji Radgoni – Kava rar “Pri Mojci”
ŠTEVILO PROSTIH MEST: 1
DELOVNI ČAS: do 8 ur dela na dan, dopoldan in popoldan, nedelje in prazniki zaprto
TRAJANJE DELA: lajhko dalj časa
PRIČETEK DELA: TAKOJ
CENA DELA: od 4,5 Eur/h bruto
ZAHTEVANA IZOBRAZBA:
POSEBNE ZAHTEVE: 
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  Pokliči 041 224 348!

POŠLJI REZERVACIJO DELA

RAZPIS ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAROF 2015

JAVNI RAZPIS FUNDACIJE MAROF ZA ŠTIPENDIJE IZ NASLOVA SPODBUJANJA IN POMOČI NADARJENIM ŠTUDENTOM POMURSKE REGIJE

Fundacija Marof objavlja v skladu z 7. členom spremenjenega Pravilnika o podeljevanju štipendij Fundacije Marof nadarjenim študentom Pomurske regije, Javni razpis za štipendije iz naslova spodbujanja in pomoči nadarjenim študentom Pomurske regije za šolsko leto 2015/2016. Pravilnik, ki ga je upravni odbor Fundacije Marof sprejel na seji dne 26.03.2013, je objavljen na spletni strani Fundacije Marof ( http://fundacija.marof.eu), pod rubriko obvestila. Vsebina javnega razpisa Fundacija Marof razpisuje štiri štipendije za šolsko leto 2015/2016, za študente univerzitetne šole naravoslovno tehnične smeri. Razpisujejo se štiri štipendije za študij v Republiki Sloveniji oziroma za študij v tujini. Višina treh štipendij znaša 400,00 EUR/mesec, višina ene štipendije pa znaša 500,00 EUR/mesec. Višjo štipendijo prejme kandidat z najvišjim povprečjem prejšnjega letnika študija. Prosilci štipendij morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 vpisani morajo biti najmanj v drugi univerzitetni letnik zahtevanih smeri
 imajo povprečje vseh ocen v predhodnem letniku vsaj 8,5  so študentje Pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (UE M. Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona)
 niso zaposleni ali samozaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ. Če se prosilec za štipendijo izobražuje v tujini, mora prošnji za štipendijo priložiti overilo, da se izobražuje v ustanovi, ki je po predpisih države akreditirana za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe. Prosilci štipendij se na razpis prijavijo pisno z vlogo, k kateri je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
 kopijo osebnega dokumenta s sliko, ki vsebuje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO,
 davčno številko,
 številko osebnega računa,
 smer, vrsto in področje izobraževanja oz. izobraževalnega programa,
 letnik izobraževanja,  podatki o morebitni predhodni štipendiji in sicer leto, v katerem je začel prejemati štipendijo, višino štipendije, status štipendista, mirovanje štipendijskega razmerja, prenehanje štipendijskega razmerja, način vračanja izplačanih štipendij,
 potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o vseh opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu oz. ob zaključku izobraževanja potrdilo o opravljeni diplomi,
 dokazila o posebnih dosežkih v okviru že absolviranega časa študija (nagrade, pohvale, vidne uvrstitve na tekmovanjih, inovacije,..)
 drugi podatki, ki bi lahko vplivali na odločitve o podelitvi štipendije. Prosilci štipendij naslovijo vloge z zahtevano dokumentacijo na upravni odbor Fundacije Marof, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota najkasneje do vključno 11.09.2015.

http://fundacija.marof.eu/#26