Prijava za delo

ime podjetje
naslov podjetja
oddelek – ponavadi kadrovska služba

ime in priimek, rojstni datum, naslov, šola, letnik, članstvo na Mladinskem servisu POMURSKEM ŠTUDENTSEKEM SERVISU mi velja do ………………….., moja članska številka je ……………………, kontaktna GSM števila  ……………………………….., mail …………………………………….@……………………………………………..

Prijavljam se za študentsko poletno delo v vašem podjetju. Želel/želela bi delati v
1. proizvodnji,
2.skladišču,
3. vseeno,

Za delo sem na voljo v času od …………………………….. do …………………………………..,
Zaradi dopusta/obveznosti ne morem delati od ………………………………..do………………………………….

Želel/želela bi delati: čas dela (1 mesec, 2 meseca, kolikor je mogoče, npr. cele počitnice).

Rojen/rojena sem v ……………………………….. leta  ……………………..,

Obiskujem (šola) ………………………………………………………………………………………………………..

Naštej sprentnosti in znanja …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opravljal/opravljala sem že različna dela – naštej ali izpusti, če še nikoli nisi delal/delala.

Zelo si želim delati pri vas – napiši zakaj.

Opiši svoja morebitna znanja, spretnosti, ….

Zagotavljam vam, da bom skrbno in vestno opravljal/opravljala delo pri vas.

Datum in kraj:

Podpis

***************************Vzorec prijave************************************

Prošnjo – prijavo za delo poslati na naslov podjetja ali na mail podjetja kadri@xal.com

Primer prijave:

Jože Zlatnik

Soboška ulica 30

9000 Murska Sobota

Tel. 054122517

e-pošta: joze.zlatknik@posta.si

Članska št. Mladinskega servisa POMURSKEGA ŠTUDENTKSEGA SERVISA je 11111 in velja do 30.9.2018

 

 

Xal d.o.o.

Nemčavci 75

9000 Murska Sobota

Kadrovska služba – prijava za poletno delo

 

Prijavljam se za poletno delo v vašem podjetju, želel bi delati tako v proizvodnji kot v skladišču ali pa po dogovoru – potrebi tudi drugje v vašem podjetju.

Rojen sem 12.3.2001 v Murski Soboti, osnovno šolo sem končal v Murski Soboti.

Pravkar končujem  3. letnik Srednje poklicne in tehnične šole v Murski Soboti smer monter električnih naprav.

Sem zelo spreten in tehničen tip, imam ročne spretnosti in veselje do dela, sem vztrajen in sem priravljen delo pri vas opravljati zavzeto in prizadevno.

V preteklih letih sem že delal pri več podjetjih: (naštej podjetja, kjer si delal/delala)

Želel bi delati čim dalj časa, v času od 1.6. do 30.9.2019. S starši imam planiran dopust od 1.8 do 7.8.2019 – v tem času sem zaseden, drugače pa bi ves preostali čas lahko delal.

Upam, da mi boste ugodili in dali možnost počitniškega dela pri vas v poletnih počitnicah.

Murska Sobota, 25.5.2019

Podpis

Jože Zlatnik