ZA VSAKO NOVO ŠOLSKO LETO JE POTREBNO NAROČITI NOVO (STALNO) NAPOTNICO ZA DELO
1. PODALJŠAJ ČLANSTVO s  potrdilom o vpisu za 2020/21 (samo za dijake in študente VSŠ)!
Študentom visokošolskih zavodov v Sloveniji (fakultete) se članstvo avtomatsko podaljša.
Pošlji sken ali fotografijo potrdila o vpisu na info@mladinskiservis-ms.si ,
2.  VČLANI se spletno ! Urejeno članstvo je pogoj za poletno delo!
3. NAROČI NAPOTNICO ZA DELO
Polni dostop do podatkov o zaslužkih, pregled obračunanih napotnic, neposredni kontaktni podatkI o prostih delih v SPLETNI E-POSLOVALNICI
PODROBNEJE O POLETNEM ŠTUDENTSKEM DELU, KAKO DO DELA, VPISU, PODALJŠANJU ČLANSTVA, NAPOTNICAH ZA DELO, PROŠNJI ZA DELO…

SPLETNA ANKETA AGENCIJE ZA VARSTVO KONKURENCE RS
O ŠTUDENTSKIH SERVISIH

Javna agencija RS za varstvo konkurence vas naproša, da  izpolnite kratko anketo(< 2 minuti) o študentskem trgu dela