Uredite si članstvo za šolsko leto 2019/20!

Podaljšajte si članstvo – dostavite nam novo potrdilo o vpisu ali na naš mail (mladinskiservis-ms@siol.net)  – pošljite sken ali fotografijo potrdila o vpisu (za šolsko leto 2018/19)!

Za novo šolsko leto morate imeti izdane NOVE napotnice, naročite jih lahko preko https://mladinskiservis-ms.net/napotnice/ . 

Novi člani se lahko takoj včlanite preko spletne povezave https://mladinskiservis-ms.net/vpisni-obrazec/ .

Samo urejeno članstvo je pogoj za delo!