Prijava 1

ime podjetje
naslov podjetja
oddelek – ponavadi kadrovska služba

ime in priimek, rojstni datum, naslov, šola, letnik, članstvo na Mladinskem servisu POMURSKEM ŠTUDENTSEKEM SERVISU mi velja do ………………….., moja članska številka je ……………………, kontaktna GSM števila  ……………………………….., mail …………………………………….@……………………………………………..

Prijavljam se za študentsko poletno delo v vašem podjetju. Želel/želela bi delati v 1. proizvodnji, 2.montaži, 3. drugje 4. vseeno, v času od …………………………….. do …………………………………..

Želel/želela bi delati: čas dela (1 mesec, 2 meseca, kolikor je možno, npr. cele počitnice).

Opravljal/opravljala sem že različna dela – naštej ali izpusti, če še nikoli nisi delal/delala.

Zelo si želim delati pri vas – napiši zakaj.

Opiši svoja morebitna znanja, spretnosti, ….

Zagotavljam vam, da bom skrbno in vestno opravljal/opravljala delo pri vas.

Datum in kraj:

Podpis

 

Prošnjo – prijavo za delo poslati na naslov podjetja ali na mail podjetja : zaposlitev@carthago.com

Primer prijave:

Jože Zlatnik

Soboška ulica 30

9000 Murska Sobota

Tel. 054122517

Članska št. Mladinskega servisa POMURSKEGA ŠTUDENTKSEGA SERVISA je 11111 in velja do 30.9.2018

 

 

Carthago d.o.o.

Kamenice 2

9233 Odranci

Kadrovska služba – prijav za poletno delo

zaposlitev@carthago.com

Prijavljam se za poletno delo v vašem podjetju, želel bi delati tako v proizvodnji kot v montaži ali pa po dogovoru – potrebi tudi drugje v vašem podjetju.

Pravkar končujem  3. letnik Srednje poklicne in tehnične šole v Murski Soboti smer monter električnih naprav.

Sem zelo spreten in tehničen tip, imam ročne spretnosti in veselje do dela, sem vztrajen in sem priravljen delo pri vas opravljati zavzeto in prizadevno.

V preteklih letih sem že delal pri več podjetjih: podjetje1, podjetje 2, (naštej) ….

Želel bi delati čim dalj časa, v času od 1.7. do 31.8.2018.

Upam, da mi boste ugodili in dali možnost dela pri vas v poletnih počitnicah.

Murska Sobota, 12.6.2018

Podpis  : Jože Zlatnik